מכתב מהשר להגנת הסביבה על עבודות הטיילת בחוף הרצליה

להורדת הקובץ ב-PDF: מכתב מהשר ארדן לגרמן 2.8.12

השר להגנת הסביבה

י”ד אב, תשע”ב
2 אוגוסט, 2012

 לכבוד
גב’ יעל גרמן
ראש עיריית הרצליה

שלום רב,

הנדון: טיילת החוף זבולון בהרצליה

אני פונה אלייך בהמשך לפניות תושבים אליי בנוגע לטיילת המוקמת בימים אלה בחוף שבנדון.  מבדיקה של אנשי המקצוע במשרדי ומהנתונים שהביאו אני סבור כי קיימת בעייתיות רבה בהוצאת היתר הבניה לטיילת זבולון.

ראשון, אציין כי ספק אם העבודות שחלו בחודש האחרון מתוקף היתר שהוציאה רשות הרישוי מתיישבות עם התכניות המאושרת (הר253 משנת 1961), ועם התכליות המותרות מתוקף תכנית זו.  ראוי היה שהקמת טיילת בהיקפים המדוברים, שיש לה השפעות נופיות וסביבתיות נרחבות, תובא לבחינת הוועדה המקומית לרבות הצורך בהקפדת תכנית מפורטת על כל המשתמע מכך.  תכנית כוללת כזו הייתה קובעת את התנאים להקמת הטייילת, הוראות למניעת הפגיעה בסביבת החוף והמצוק ומאפשרת דיון במוסדות תכנון נוספים כמו הוועדה המחוזית והולחו”ף עם גורמי המקצוע במשרדי.

זאת ועוד, בהינתן שהעירייה בראשותך מקדמת תכנית חדשה לחופי הרצליה (שלה ניתנו לאחרונה הנחיות לביצוע תסקיר השפעה על הסביבה כנדרש), אני סבור שהיה בהחלט מקום להמתין עם ביצוע העבודה בפועל.  אינני מוצא היגיון בפעולת מנהל ההנדסה העירוני אשר מקדם בנייה במקום אחד, ללא כל היוועצות עם גורמי מקצוע מתחומי הסביבה ובו זמנית מקדם הפקדתה של תבנית בקטע גובל והמשכי במוסדות התכנון, הנדקש.  צירוף הטיילת  לתכנית המופקדת וקבלת חוות דעת סביבתית מראש הייתה מאפשרת את השתלבות טיילת זבולון בתכנית רחבה יותר ואת הבטחת שמירת הסביבה החופית באופן מיטבי ע”פ הנחיות מקצועיות מאנשי משרדי והכל מתוך ראייה כוללת

שנית, במסגרת התארגנות לביצוע העבודות, חרג הקבלן מהתחום הפיזי שהוקצה לו.  הקבלן פעל מבחינתו בשטח מופר אשר עתיד להיות מפותח במסגרת הפרוייקט לפיתוח הטיילת והגן שמעליה.  אלא שגם פעולה זו סביר שהייתה נמנעת וכלל לא מתרחשת במקום כה רגיש, לו הייתה רשות הרישוי פועלת כנדרש, מתאמת וקובעת את התנאים לתחילת העובודת במרחב הרגיש והכל ע”פ הנחיות גורמי מקצוע האמונים על שמירת הסביבה החופית.

אבקשך לדאוג לאלתר כי כל עבודה בתחום הסביבה החופית בכלל ובתחום המצוק החופי בפרט, תיעשה בזהירות המתחייבת, תוך פיקוח מצוד של אנשי היחידה הסביבתית בעירך.  האחרונים, יקבלו סיוע וייעוץ מאנשי משרדי, תוך התייעצות והנחיה מופרשת של אנשי משרדי.

לסיכום, אני מתרשם שהעירייה פעלה באופן לא סביר גם בהיבט הציבורי וגם בהיבט שמירת הסביבה בחופית מפגיעה מיותרת.  על כן אבקש את שיתוף הפעולה שלך לתיקון מעט מהנזק.

בבריכה,

ח”כ גלעד אדרן
השר להגנת הטבע

העתקים:
גב’ אלונה שפר קארו, מנכ”לית המשרד להגנת הסביבה
גב’ גלית כהן, סמנכ”לית התכנון הפתוח בר קיימא
מר רני עמיר, ראש אגף ים החופים
ד”ר דב צביאלי, יועץ המשרד להגנת הסביבה לתהליכים חופיים ויומיים
מר גידי ברסלב, מתכנן אגף ים החופים
גב’ טל בן דב, מתכננת מחוז תל אביב

Share
פורסם בקטגוריה Uncategorized. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.