חווה דעת מקצועית מד”ר יעקב ניר

ד”ר יעקב ניר
יועץ בגיאולוגיה ימית וחופית

חוות דעת מקצועית
טיילת ב”חוף זבולון” צפונית למרינה הרצליה

 “החברה עירונית לפיתוח התיירות בהרצליה בע”מ” החלה בעבודות בחוף הים, כנראה עבור בניית טיילת על גבי החוף החולי ב”חוף זבולון” שמצפון למרינת הרצליה לאורך קטע של מעט יותר מ-500 מ’.  כך על פי היתר בנייה מס’ 20110290 שנמסר לי.

במקטע הדרומי, בקצה החוף החולי למרגלות הצוקים וחלק מבתי המלון, קיים קיר-ים בנוי אבן אשר עשוי לשמש כטיילת.  קיר זה בנוי בשטח החוף המוגן על ידי שובר-הגלים הצפוני, בחלקו הצפוני של שרטון החול של השובר.  כאן גם הקיר מסתיים, וממרגלות מלון ‘אוקיינוס’ וצפונה, עד לחוף זבולון ומלון הצוק לא קיים קיר כל שהוא.  החוף באזור הצפוני צר כך שבעת סערות, ואפילו לא חזקות במיוחד מי הגלים לוחכים את בסיס הצוקים, או את אותם מבנים הקיימים בחוף.  לאורך עורף חוף זה מתכוונת העירייה לבנות את המשך הטיילת.

אתייחס לעבודות המתוכננות על בסיס סיור שקיימתי במקום ביום 20.7.12, על סמך ההיתר שנמסר לי, וכמובן על סמך הכרותי רבת השנים עם המקום ועם הנושא (אני עוסק בנושא הימי מזה יותר מארבעים שנה).  בנוסף, אתייחס למסמך שהוצא ע”י המהנדס לאונרדו שטדלר, העוסק בין היתר בהשפעות בנית הטיילת על החוף והסביבה הימית מיום 12.7.12, המצורף כנספח א לחוות דעתי.

תמונה 1. הקיר בנוי-האבן באיזור שמדרום למלון ‘אוקיינוס’, עשוי לשמש כבסיס לטיילת חופית. (27/7/2012 י. ניר)

חופי הרצליה – רקע כללי

חופי הרצליה מצויים מזה כעשרים שנה, במצב שאינו מהמשופרים, וזאת בעיקר כתוצאה ישירה מהמרינה הנמצאת בדרום חופי העיר.  למתכונני המרינה היה ברור שהחופים הנמצאים מצפון לה יסבלו הרס – הנגרם מ”הכליאה” של כמויות גדולות של חול מדרום ומתוך המרינה מחד, ומשבירת הגלים בקצות השובר העיקרי של המרינה מאידך, שכתוצאה מכך תוקפים את החוף הסמוך שמצפון.  על מנת להגן על חוף זה נבנתה מערכת של 3 שוברי-גלים, מנותקים (מקבילים לקו החוף).  כאן, כמו בחופים רבים אחרים בהם נבבו שוברי-גלים מנותקים, הצטברו בין החוף לשוברים לשונות חול דמויות משולש או טרפז (“לשון חול” או “טומבולו”, בהתאמה).  הצטברות נוספת זו של חול גרמה לגרעון רב בחופים הסמוכים המצויים מצפון לשוברים.  כתוצאה מהמרינה ומשוברי-הגלים, חופי מרכז וצפון העיר מצויים בגרעון קבוע של חול, והזמן, על אף כל הציפיות, לא “עשה את שלו” בשיקום החוף (קביעה זו מתבססת בין השאר על מדידות שנתיות של רחוב חופי העיר משך שש שנים החל בשנת 2002 ועד כולל שנת 2007, בסוף תקופת הסתיו – עת החופים במיטבם, ובאותם אתרי החוף).

תמונה 2. חוף זבולון באחת הסערות בשנים האחרונות מוצף בגלים רבי עוצמה. מימין מלון מגדלי הצוק הסובל תדירות בעת הסערות. אין ספק שההשוואה בין חוף זבולון לחוף תל ברוך הדרומי שנעשה ע”י המהנדס שטדלר בתזכירו לעיריית הרצליה מיום 12/7/2012 אינו מציאותית. מן הראוי היה להשוותו עם ‘חוף הדתיים’ שמדרום למרינה (התצלום באדיבות “הירוקים”, סניף הרצליה).

הטיילת המתוכננת

תכנית ההיתר הנוכחי להמשך הטיילת הקיימת, המתוכננת כאמור לאורך של כ-250 מ’ במרכז חופי העיר הידועים כצרים, מראות בניה מאסיבית על החופים החוליים, ושימוש בחומרים קשיחים לבנית אלמטים שונים של נתיב הטיילת, מדרגות, קירות וכד’.  למעשה טיילת זו יכולה להיות מוגדרת כ”קיר-ים”.

קירות ים מהסוג המתוכנן, הבנויים אבן או בטון, יגרמו, וללא כל צל של ספק, לגריפה מוגברת של החול החופי המצוי בחזית הקירות, ולא רק בסערות החורף, אלא אף בים גלי בתוקפות שקטות יחסית.

כותב שורות אלה מאד תמה על כך שבשנת 2012 עיריית הרצליה, הנחשבת כעיר מודרנית ומתקדמת לא הפנימה את המוסכם מבחינת השפעת מבנים קשיחים על רצועות החול ועל המצוק אשר הפגיעה בהם עלולה להיות חמורה.  כן מתפלא הכותב על ההתעלמות מהסקת המסקנות המובנות מאליהן מהרס החוף שנבע מהבניה של קירות ים ב’חוף הדתיים’ שבדרום חופי העיר, מסקנות האומרות: עד כאן, איך להמשיך ולבנות קירות ים מעיין אלה.  חוף הדתיים הנמצא מדרום למה שהיה בעבר ‘חוף הנכים’ ואשר נבנה בו קיר ים צפיד מאבן ובטון חייב לשמש כמודל אזהרה לגבי שיטות בניה בכלל ובאיזור הרצליה בפרט.  שיטה זו הוכיחה מעל לכל צל של ספק כי חייבת להיות פסולה מראש עקב הנזקים אשר נגרמים בעקבותיה, נזקים אשר בחלק מהמקרים עלולים להיות בלתי-הפיכים (לדוגמא הרס הצוקים שבעורף החוף, הרס מבנים, ועוד).

ולבסוף עלי להעיר לתזכירו של המהנדס ל. שטדלר לעיריית הרצליה מיום 2012/7/12 – “טיילת בחוף הרצליה – שלב ב’ היבטים תכנוניים” שם מציין הכותב – בסעיף ד’ כי יהא צורך ב”ניטור הטיילת באופן שוטף לצורך קביעת הצורך בפיזור חול…”.  ובהמשך, …”העברת ופיזור כמויות חול.”  למעשה מודֶה הכותב כי עלולים לקרות מצבים בהם כיסוי החול החופי יעלם, ויהא קיים הצורך בהזנה מלאכותית של חול, בין היתר ממקור …”המצאות רזרבת חול מצפון (? י. ניר) למרינה בשטח יבשתי…”.  באם הכוונה הינה לרזרוות החול ששונעו ליבשה תוך העמקת המרינה בעת בנייתה ונמצאות מול חלקה הדרומי, עלי להדגיש כי חול זה אינו מתאים בשום פנים ואופן לפיזור על החוף מאחר וכולל קרקעות חמרה, שברי בטון, ועוד חומרים שמקומם לא בחוף חולי.  בעבר, היתה אמנם כוונה לשנע חול זה למטרות הזנה מלאוכיתית, אולם של התווך הימי ולא היבשתי.  כמו כן חייבים לציין כי להזנה מלאכותית של חול עלויות גבוהות ביותר, ולפיכך יש לעשות הכל כדי החול החופי לא יפגע עקב בניה קשיחה כמות זו המתוכננת, ואז כמובן שנושא ההזנה ירד מהפרק.

מסקנות והמלצות

  1. אין ספק שהמאזן הכללי השלילי של החול החופי באיזור הרצליה מושפע מהמרינה ושלוחותיה – שלושת שוברי-הגלים המנותקים המצויים מצפון לה.  לפיכך אלה חופים רגישים ביותר לכל פעולת בניה.
  2. על הגורמים הממשלתיים ובראשם המשרד להגנת הסביבה ו/או ה’ועדה לשמירה על הסביבה החופית’ שבמשרד הפנים לדרוש הכנה של תסקיר השפעת על הסביבה טרם תקבענה עובדות כלשהן בשטח.  פועל יוצא מכך: אין לאשר כל פעילות טרם יוגש התסקיר ויאושר, תסקיר אשר חייב יהיה להכתב ע”י גורמים מקצועיים בלתי תלויים, וכמובן להבחן ע”י גורמים מקצועיים אחרים.
  3. באם אכן העירייה החלה בעבודות הבניה יש להפסיקן מייד עד להשלמת ההליכים.
  4. השמוש בחומרים קשיחים דוגמת אבן או בטון לבנית הטיילת הינו פסול מראש עקב התוצאות ההרסניות אשר תהיינה לחוף שבחזית הקירות.  תוצאות שבעקבותן החול החופי עלול להעלם (נקודה מקובלת גם על המהנדס המתכנן) לארוך תקופות ארוכות בחודשי החורף, ויתכן אף בתקופות אחרות (תלוי בעוצמת ותכיפות הסערות הימיות).  אם אכן חול זה יעלם, יתכן ובסערות חזקות הגלים ישברו למרגלות הטיילת וכל שימוש בה עלול להיות סכנה!
  5. גם המתכנן, מהנדס שטדלר מסכים עם העובדה שהחול החופי עלול להסחף ימה, ולכן מציע הזנה מלאכותית של חול (“ממקור יבשתי” או מ”התחום המאחורי שוברי הגלים המנותקים”).  מוסכם על כולם כי הטיילת במתכונת בנייתה המוצעת עלולה להביא נזקים לסביבה החופית, הן בכך שקו המים יתקרב אליה והגלים ישברו בה ויציפוה מחד, והן בעובדה על פיה יהא צורך (אולי מדי חורף) בהזנת חול שאף זה אינו מהלך זול, מאידך.
  6. הרעיון הנשמע לעיתים על פיו באם החול החופי יעלם בקביעות הרי ההגנה על הטיילת תעשה באמצעות מערכת חדשה של שוברי-גלים מנותקים הינה אנאכרוניסטי מובהק.  זהו רעיון עיוועים, הזוי, אשר יפגע בחופים שמצפון לשוברים וכן יהווה זיהום נופי רציני נוסף בחופי העיר המתיימרת “לפתח את היירות בהרצליה”.  אין גם כל צל של ספק ש”השלב הבא” שיבוא לאחריו יהיה תוספת שוברי-גלים עקב ההרס בחופים, אלה המצויים מצפון, ובסופו של ‘תהליך הדומינו’ חופי הרצליה יהפכו לחופי אבן (שלא להזכיר את העלות הגבוהה וכן המגרעות וסכנות הטביעה למתרחצים ולשייטים אותן גורמים השוברים, ולא מעט מריעין בישין אחרים שיהיה בעטיים).

ד”ר יעקב ניר
רחובות, 24/7/2012

מצוות SaveZvulun, לנוחיותכם:

תמונות של חוף הדתיים, המראות את מה שנשאר מאז בניית הקיר ב-2009.  רוב השנה אין כמעט חוף:

תמונות של חוף דדו בחיפה, המראות מה שנשאר מהחוף מאז בניית הטיילת.  כמובן שפעם סככות הצל לא היו בכלל קרוב לקו במים:

תמונות של חוף זבולון, אחת הסערות, חורף 2010:

יש גם אפשרות לקרוא תרגום לאנגלית של המסמך: Professional Opinion from Dr Yaakov Nir

Share
פורסם בקטגוריה מכתבים רשמיים. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.