פירוט תוכנית ב’

תשריט של היתר הטיילת שלב ב

להוריד את התשריט המלא ב-PDF:  tayelet-b.pdf (14MB)

להוריד את התמונה ברזולוציה גבוהה

Share