ציר הזמן

  • 2011:  ועדת רישוי אישרה את בניית שלב ב’ של הטיילת בין חוף דבוש ועד לחוף זבולון כולל.  אישור הפרויקט ניתן ללא כל ידיעה של הציבור או ארגוני הסביבה וללא ידיעה של חברי מועצת העיר והוועדה המקומית לתכנון ובנייה
  • 22 למאי, 2012: יצא היתר לפרויקט
  • 28 ליוני, 2012: התחלת העבודה באיזור.   הדבר התגלה לתושבים שפנו לדרור עזרא חבר המועצה, למשרד לאיכות הסביבה, לאדם טבע ודין ולחברה להגנת הטבע.
  • 12 ליולי, 2012: התחלת הבנייה על החוף
  • 27 ליולי, 2012: העבודה הפסיקה לאחר הפעלת לחץ על העירייה ע”י הארגונים הנ”ל
  • 28 ליולי, 2012: הצעדת בחוף
  • 23 לאוגוסט, 2012דיון ראשון בערר
  • 30 לאוגוסט, 2012: סיור ועדת הערר בשטח
  • 20 לספטמבר, 2012: דיון שני בערר
Share